Förlossningsskador i Femina

Foto: Pixabay

De flesta som föder barn drabbas av någon form av bristning. Tre av hundra får underlivsskador som kräver operation. Ändå är det något vi talar väldigt tyst om, både inom vården och kvinnor emellan.

I Femina nr 14 kan du läsa denna artikel som är del 7 i serien om kvinnohälsa. Där har jag bland annat intervjuat Sveriges största kämpe inom svensk förlossningsvård, Eva Uustal, och Mia Fernando, fysioterapeut, författare och bloggare på Baking Babies.