Om vikten av vänner i Allas

Zoom-fika, utomhusträffar – eller alltför många kvällar i ensamhet? Pandemin har påverkat vårt sociala liv på olika sätt. Medan vissa relationer har runnit ut i sanden, har andra fördjupats. Dags att se över hur du vill ha det?

Till denna artikel, i Allas nr 39, har jag intervjuat leg psykolog Liria Ortiz.

I samma nummer, som har temat vänskap, har jag intervjuat psykologen Katarina Blom om hälsoeffekterna av att ha goda vänner.