Intervju med miljöministern

Nu tar regeringen krafttag för att minska mängden plast i våra hav – och som ett led i detta förbjuds mikroplaster i kosmetiska produkter som sköljs av eller spottas ut.

I Hälsa nr 4 har jag intervjuat miljöminister Karolina Skog om förbudet.