Om läkarhjälp i Femina

Foto: Norstedts

Behöver du eller en anhörig hjälp hos en läkare? Tiden är ofta knapp, så förbered dig väl. I Femina nr 13 har jag bett läkaren Christian Unge om hans bästa tips för ett smidigare vårdbesök.